IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia
Dichtbij  X

IMA Privacybeleid

 

Verklaring Betreffende De Verwerking Van Persoonsgegevens

Deze Verklaring betreffende de verwerking van persoonsgegevens (“PDPS”) wordt gevormd onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2010 (hierna “de Wet” genoemd). Het beleid en de procedures van uw persoonlijke gegevens en uw instemming met het gebruik en de verwerking ervan door de Groep worden als volgt in PDPS vermeld:

 

Definities

A) "The Group" verwijst naar "Intelligent Education Group", of het nu een geregistreerd bedrijf is binnen of buiten Maleisië.
B) "De IMA-cursus" verwijst naar "Intelligent Mental-Arithmetic Course", een geregistreerd handelsmerk van Intelligent Education Group.
C) "Persoonsgegevens" verwijst naar de naam, leeftijd, geslacht, geboortedatum, adres, e-mail, telefoonnummer, foto's van uw kind of uw kind
    of de gegevens die van tijd tot tijd zijn verzameld of zullen worden verzameld.

 

Verstrekking Van Persoonlijke Gegevens

Wanneer u uw persoonlijke gegevens aan de Groep verstrekt, heeft de Groep het recht om uw gegevens voor het beheer van de cursusinschrijving en / of voor de cursusaanvraag bij de Groep te krijgen. De Groep zal uw Persoonsgegevens ook ontvangen en opslaan wanneer u de website, sociale netwerken en / of blogs van de Groep bezoekt.

 

Onze Toewijding Aan Gegevensbeveiliging

Om de juistheid van uw persoonlijke gegevens te behouden en om ongeoorloofde toegang tot en het juiste gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, hebben we passende fysieke, elektronische en bestuurlijke maatregelen genomen om de persoonlijke gegevens die we verzamelen te beschermen en te beveiligen.


Deze maatregelen zijn onderhevig aan voortdurende evaluatie en monitoring. Hoewel we er alles aan doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen geen veiligheidsmaatregelen garanderen dat uw persoonlijke gegevens en informatie niet onderhevig zijn aan interferentie, misbruik of hacking, en wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, misbruik of wijziging als gevolg van dergelijke incidenten.

 

Informatie Over Auteursrechten En Handelsmerken

De pagina's en inhoud van de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en pictogrammen ("Documenten") en de handelsnaam, het logo en de handelsmerken van het Bedrijf zijn respectievelijk het copyright, de ontwerpen en de handelsmerken van het Bedrijf dat alle rechten behoudt, titel en belang in dergelijk intellectueel eigendom.

Er wordt geen toestemming of autorisatie verleend aan u, of iemand die namens u handelt, om de opgeslagen documenten af te drukken, te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden, te verzenden, te uploaden, te downloaden, op te slaan, in het openbaar weer te geven, te wijzigen of aan te passen, behalve voor het downloaden en afdrukken van documenten alleen voor persoonlijke archiveringsdoeleinden. Er wordt u geen toestemming of autorisatie verleend om de pictogrammen, siteadressen of andere middelen van het bedrijf te gebruiken of anderen toe te staan om andere internetsites te hyperlinken met een pagina op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door het bedrijf.

Elk ongeautoriseerd downloaden, opnieuw verzenden of anderszins kopiëren of wijzigen van de Documenten of elk ander gebruik dan hierboven beschreven, is strikt verboden door de wet.

 

Doeleinden Van De Verwerking Van Persoonsgegevens

De Groep kan uw Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

A) Om de aanvraag van uw kind / formulier voor IMA-cursusinschrijving te verwerken;
B) Om contact met u op te nemen via telefoongesprekken, tekstberichten (sms), e-mails, faxen, brieven en / of andere geschikte
     contactmethoden;
C) Om te reageren op uw vragen en opmerkingen;
D) Om u de diensten te verlenen voor het uitleggen van IMA-cursus, -planning, faciliteiten, programma's / plannen en / of gerelateerde
     activiteiten;
E) Voor administratieve doeleinden;
F) Om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in het schema van de IMA-cursus en diensten via telefoongesprekken,
     tekstberichten (sms), e-mails, faxen, brieven en / of andere geschikte contactmethoden;
G) De Groep kan de foto's, videoclips of stem van uw kind of uw foto's, videoclips of stem gebruiken voor promotiedoeleinden van de IMA-
    cursus, faciliteiten en / of diensten via telefoongesprekken, tekstberichten (sms), e-mails, faxen, brieven en / of andere geschikte
    contactmethoden;
H) Alle andere doeleinden die de Groep redelijkerwijs passend acht.

 

Deze algemene voorwaarden voor websitediensten moeten in overeenstemming zijn met de nationale correlatiewetgeving en de wet- en regelgeving. Als een van de inhoud van de algemene voorwaarden in strijd is met de correlatiewet en de wet- en regelgeving, moet de tegenstrijdigheid gedeeltelijk in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving. We verwelkomen uw opmerkingen en suggesties met betrekking tot ons privacybeleid.